قوانین و شرایط استفاده

بازگشت

کیوو فقط برای کسب و کارهایی است که زیر نظر اتحادیه مربوطه خود فعالیت میکنند و نیاز به یک صندوق فروش برای ثبت و چاپ فاکتورهای فروش خود دارند.

برنامه تجاری کیوو خدمات خود را تحت سایت کیوو به کسب و کارها ارائه میکند و کسب و کارهای متقاضی میبایست برای فعالیت خود در سایت کیوو قرارداد کتبی امضا کنند.

تمامی کسب و کارها می‌باست قرارداد عضویت در کیوو را امضا کنند و هزینه سالانه برنامه تجاری خود را پرداخت کنند در غیر اینصورت سایت کیوو هیچگونه مسئولیتی در قبال استفاده کسب و کار مربوطه ندارد و میتواند به صلاح دید خود حساب کسب و کار خاطی را غیرفعال کند.